kalendar
Škola osnovana

01.09.
2009.

Dubrovačka privatna gimnazija, škola je koja nudi dva programa: opći i jezični. Mala smo škola, koju je 1. rujna 2009. osnovao Tomislav Franušić, mr.sc. jezikoslovlja te profesor anglistike i talijanistike.U školskoj godini 2022./23. imamo ukupno 83 učenika u 5 razreda i 4 naraštaja. Dva su kombinirana odjela : opći/ jezični, a tri su općeg smjera. Dva su prva rarzeda (1. A i 1. B)

ucenici
Prvi razred

1.A 14 učenika 1.B 14 učenika

Drugi razred

18 učenika

Treći razred

15 učenika

Četvrti razred

23 učenika

profesori
Djelatnici

25 profesora +

tajnica, psihologinja, knjižničarka i spremačica

Osnovni motiv našega postojanja je individualni pristup svakom učeniku. Gajimo dobru radnu atmosferu i pozitivne međuljudske odnose, u obiteljskom okruženju.

Suradnja s gradskim ustanovama

Nastojimo uvijek i iznova organizirati što suvremeniju te praktičnu korelacijsku i interdisciplinarnu nastavu, koja se ne odvija samo u učionicama. Surađujemo zbog toga s mnogim gradskim ustanovama i institucijama kako bi naši učenici mogli imati nastavu i na ulicama Grada, u muzejima, galerijama, kinima i kazalištu, u bogomoljama i na arheološkim lokalitetima, u prirodi adrenalinskih parkova i botaničkih vrtova, šuma, nacionalnih parkova i rezrevata prirode, u laboratorijima i praktikumima Sveučilišta u Dubrovniku i R-I-T Croatia. Pandemija je sve ovo usporila, ali se radujemo nastavku ovakvog načina i tempa rada, već od iduće školske godine.

Naši sportaši

Još jedna karakteristična činjenica, na koju smo ponosni, veže se za našu školu. Mnogi mladi dubrovački sportaši (vaterpolisti, judaši, rukometaši, košarkaši, nogometaši, tenisači, veslači...) biraju školovanje u DPG-u. Škola smo koja zasigurno pruža najbolju podršku i najbolje uvjete za mlade talentirane športaše i učenike u našem Gradu i županiji. Mnogi su naši bivši učenici, nastavili školvanje u Hrvatskoj i izvan nje, na prestižnim sveučilištima te su razvijali svoje intelektualne sposobnosti i sportsku karijeru postižući vrhunske rezultate.

Uspjesi naše škole

Iako ne upisujemo isključivo odlične učenike poput ostalih naših gimnazija, rezultati državne mature kao vanjskog vrednovanja, pokazuju ravnopravne rezultate i uspjehe s ostalima, što nas ispunja ponosom i smatramo najvećim uspjehom naše škole i potvrdu načina na koji radimo!

Međunarodni projekti

Imamo iskustvo različitih međunarodnih projekata i suradnji sa školama iz Italije, Španjolske, Poljske i Latvije (Ersamus + Multikey project), te bilateralne suradnje sa školama iz Kumanova (Sjeverna Makedonija) i Bad Homburga (Njemačka), kao i s učenicima i institucijama Hrvata iz susjedne Boke kotorske.

Dubrovačka privatna gimnazija, kroz redoviti kurikulum i kroz vannastavne aktivnosti i projekte poglavito skrbi o dubrovačkoj tradiciji – govoru i baštini (projekti: „Očuvajmo govor Dubrovnika“, „Daksa –otočić tužnih sjećanja“ te radionice dubrovačkog govora)...

upitnici
Imate li pitanje za nas?
obavezno
obavezno
obavezno
informadur
multikey
agencija za odgoj i obrazovanje
erasmus+
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja