Uvodna riječ osnivača i ravnatelja

UVOD U ŠESTU GODINU DJELOVANJA – ŠTO SMO RADILI I ŠTO ĆEMO RADITI?

(izvod iz Kurikula 2014./15.)
Pred nama je šesta godina djelovanja najmlađe dubrovačke gimnazije. U nju ulazimo ponosni i ohrabreni dosadašnjim radom i uspjesima. Do sada je kroz školu prošlo ukupno 126 učenika, a ove godine smo imali 24 odobrena upisna mjesta, od kojih su ispunjena 23. Od početna svega tri stalna djelatnika škole, ove godine je ukupno 18 stalno zaposlenih i 5 vanjskih suradnika škole. U odnosu na prethodnu školsku godinu nastale su sljedeće izmjene: Katarina Capor, prof. povijesti, razrednica lanjskog 1. razreda i koordinatorica za državnu maturu, raskinula je ugovor na vlastitu inicijativu, a umjesto nje zaposlen je Zvonimir Stepić na mjestu profesora povijesti, razredništvo je preuzeo Mario Puškarić, dok je koordinatorica državne mature od ove školske godine Tanja Borovac. Stručnoj suradnici Đani Soko i spremačici Anđi Puljić otkazani su ugovori zbog manjka poslova te nove organizacije rada. Njihova radna mjesta su pokrivena sistematizacijom djelatnosti unutar kolektiva. S obzirom na povećan obim poslova u vezi s novim projektima u školi, te s obzirom na važnost pespektivnost istih za daljnji rad naše škole još krajem prošle školske godine u suradnji s gradom Dubrovnikom zapolena je nova djelatnica – koordinatorica za projekte, Leona Ribić. Također je došlo do promjene nastavnika španjolskog jezika i informatike. Raniji nastavnici su bili vanjski suradnici, a od ove školske godine to su redovito zaposleni profesori.
Što se tiče statističkih podataka o uspjehu u protekloj školskoj godini, kao i na provedenim ispitima državne mature, situacija je kako slijedi:
odličnih: 38%
vrlo dobrih: 44%
dobrih: 9%
negativnih: 1%
neocijenjenih: 3%

Približni postoci prolaznosti na državnoj maturi u ljetnom roku:
hrvatski jezik- viša razina 100%
hrvatski jezik –osnovna razina 100%
engleski jezik- viša razina 100%
engleski jezik –osnovna razina 100%
matematika –viša razina 50%
matematika – osnovna razina 100%
fizika 70 %
psihologija 100%
politika i gospodarstvo 80%
kemija 50%
njemački jezik 100%
povijest 100%

Komentar: Izuzetno smo zadovoljni ponovljenim uspjehom – najvećim postocima prolaznosti iz hrvatskog i engleskog jezika, te osnovne razine matematike. Neuspjehom smatramo te stavljamo sebi u zadatak ozbiljan zajednički rad na poboljšanju – rezultate iz više razine matematike te lošijim ocjenama iz izbornih predmeta, osim stranih jezika!
Tijekom proteklih ljetnih praznika, kao i svake godine nastavili smo poboljšavati uvjete rada i infrastrukturu u školi. Budući da je krajem prošle školske godine s predstavnicima “Apple-a” i “Tesle” iz Zagreba dogovoren nastavak suradnje na uvođenju iPad-a kao dodane vrijednosti u interaktivnom odnosu tijekmom nastavnoga proces u našoj gimanziji te instalacije prve hrvatske obrazovne aplikacije “Tesla”, odoren nam je kredit (leasing) pomoću kojega je napravljena potpuno nova mreža unutar škoe koja treba jamčiti stabilnost i sigurnost u radu s najsuvremenijom elektronskom tehnologijom, kako bi nastavni sat mogao biti organiziran i realiziran na najbolji mogući način. Također smo djelovali u korist zadovoljenja još jednog preduvjeta za nastavak korištenja tableta u nastavi – a to je konstanta mogućnost praćenja pozicije učenika, tj. onemogućavanje odlaska s nastavnevaplikacije na bilo koji drugi sadržaj. Dodatna velika prednost koju očekujemo uspostaviti u narednoj škoslkoj godini je mogućnost da učenici koji zbog bolesti, športskog ili glazbenog natjecanja ne nazoče satu, istovremeno, bilo gdje da se nalaze, mogu dobivati i pratiti nasatvne sadržaje iz svoje škole. U ovu značajnu investiciju ulaze i troškovi novih aparata, dodatne opreme za nastavnike i školu. Tijekom ljeta su također odrađeni i osnovni građevinski radovi na hodnicima i wc-ima kako bi uredni dočekali početak nove školske godine.
S neizmjernom zahvalnošću i ponosom ispratili smo našu, dosada, najveću generaciju od 38 učenika. Nakon ispraćaja prve, “zlatne” generacije, argumentirano možemo potvrditi da smo ispratili sjajnu ili “dijamantnu” generaciju odličnih učenika i još boljih ljudi. Izvrsno ponašanje u školi i van nje apsolutne većine učenika ovog naraštaja, angažman i kreativnost u mnogim aktivnostima svoje škole od ternskih nastava (Dolina Neretve, Boka kotorska, Elafiti, Zagreb, Split/Zadar, Sarajevo/Mostar, Konavle…), međunarodne suradnje (Bad Homburg, Kumanovo), sudjelovanje u školskim projektim (Očuvajmo gvor Dubrovnika, Daksa – otočić tužnih sjećanja), vannastavnim aktivnostima (plesna, fotografska, likovna skupina), organizaciji i vođenju priredbi (Lidrano, Državno natjecanje iz povijesti, božićna priredba…), izvrsno sudjelovanje, angažman i ponašanje na maturalnom putovanju (Beč, Prag, Salzburg) kao i na matturalnoj zabavi u hotelu “Croatia” u Cavtatu… te kao kruna izvrsni obrazovni rezultati I uspjesi, koji su nas – možemo to bez lažne skromnosti istaći – s ovim naraštajem učenika učinili najuspješnijom gimnazijom u Gradu i županiji. Naime osim desetak visokih plasmana od 1. do 5. mjesta na raznim županijskim natjecanjima (engleski jezik, njemači jezik, francuski jezik, povijest, geografija, biologija, rkt vjeronauk, nogomet, vaterpolo, stolni tenis), jedina smo gimnazija iz Dubrovnika koja je u posljednjem razdoblju donijela ovom Gradu tri zlatna odličja iz povijesti i francuskog jezika, a uz to jedno treće i jedno četvrto mjesto na državnoj razini također iz povijesti i francuskog jezika. Ovome treba nadodati izuzetan uspjeh i prezentaciju naše škole, ujedno i Grada i Domovine, postignute plasmanom na međunarodno natjecanje u organizaciji Europske unije – Euroscola. Naši su učenici, odjeveni u narodne nošnje Konavala i Dubrovačkog primorja pod vodstvom Ive Strnad i Marije Zadil, u značajnoj konkurenciji u Strasbourgu ostvarili najzapaženiji nastup i još jednom nas zbog svog ponašanja i znanja ispunili ponosom.
Navedene aktivnosti i uspjesi su ujedno i velika obveza. Zato smo istovremeno nastavili raditi na unapređivanju djelatnosti škole. U tom smislu najvažnije novosti, koje proistječu iz prethodnog rada, odnose se na ulazak u blisku zajedničku suradnju, svojevrsni klaster srednjih škola s partnerskom Jezičnom privatnom gimnazijom “Pitagora” iz Splita te Šibenskom privatnom gimnazijom. Udrugu smo nazvali “Adriatic International School” (AIS), a osnovana je s ciljem transformacije škole u kreativno okruženje učenja kroz razvijanje punog intelektualnog i ljudskog potencijala svakog učenika, otvorenu za slične srednjoškolske ustanove iz zemlje i inozemstva.
Udruživanje obrazovnih institucija u svrhu poboljšanja kvalitete nastave pruža učenicima u gimnazijama članicama ADRIATIC INTERNATIONAL SCHOOL više mogućnosti za nastavak obrazovanja – što je i cilj gimnazijskih programa. Strateški ciljevi udruge stoga su:
Na temelju filozofskih i pedagoških premisa svog postojanja, ujediniti potencijale, stvarati učinkovitiju infrastrukturu obrazovanja, uvoditi dvojezičnost u nastavni proces, zajednički raditi na inovacijama u obrazovanju, stvarati više prilike za učenike i nastavnike, sudjelovati u europskim projektima mobilnosti učenika.
Pojedini segmenti ostvarenja zacrtanih ciljeva već su jasno vidljivi ove školske godine i rezultat su uspješno započete suradnje. Radi se o uvođenju dvojezičnosti u nastavu, po čemu smo osim iPad-a, individualnog pristupa, izuzetnih uspjeha također zasigurno prvi u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko neretvanskoj županiji.
Ostvareni segmetni očituju se prvenstveno u odobrenoj i uvedenoj dvojezičnosti (hrvatski-engleski) za nastavu povijesti. Još važniji, veliki uspjeh je prihvaćen projekt na Natječaju za mobilnost u obrazovanju Europske unije – Erasmus +. Uspjeh je tim značajniji što je Dubrovačka privatna gimanazija u suradnji i pod vodstvom ekipe iz splitske „Pitagore“ dobila najveći iznos novaca za projekt mobilnosti „Multikey“, te je u konurenciji nekoliko desetaka gimanzija iz Hrvatske, jedna od dvije gimanzije, čiji je projekt prihvaćen. Projekt mobilnosti učenika i profesora MULTIKEY, prijavljen na natječaju ERASMUS+ jedan je od pet odobrenih projekta u RH za opće obrazovanje, ujedno i najveći. Učenici naše škole kroz sljedeće dvije godine imat će priliku stručno se usavršavati u Španjolskoj, Italiji, Poljskoj i Latviji, u partnerskim školama u projektu. Ovaj veliki uspjeh uvelike će promijeniti način i kvalitetu rada Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji i otvoriti učenicima velike mogućnosti.Odgovorna za projekt je Leona Ribić.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji  za izvođenje dvojezične nastave na engleskom i hrvatskom jeziku za predmet Povijest – dvojezični program u redovnoj nastavi po nastavnom planu i programu Opće gimnazije.
Člankom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013) propisano je da se u osnovnoj i srednjoj školi dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na hrvatskom jeziku, može izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.
Sukladno gore navedenoj odluci Ministarstva od školske godine 2014./2015.  Dubrovačka privatna gimnazija uvodi  DVOJEZIČNU  NASTAVU NA ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU ZA PREDMET POVIJEST.
Svjetska povijest će biti predavana i provjeravana na engleskom jeziku, a nacionalna na hrvatskom. Ne treba posebno naglašavati koliko je otvaranje procesa uvođenja hrvatsko – engleske dvojezičnosti u nastavni proces  inovacija i važan korak. Danas naime, kada su hrvatskim srednjoškolcima pod ravnopravnim uvjetima širom otvorena vrata upisa na mnoga sveučilišta diljem Europe i kada studiranje u inozemstvu nije skuplje nego na hrvatskim sveučilištima mladi ljudi traže način da imaju otvorene mogućnosti  budućeg školovanja i budućeg zapošljavanja bilo gdje u svijetu. Planiramo sljedećih godina postepeno uvoditi dvojezičnu nastavu i za druge predmete.
Izuzetno važne, korake koje smo započeli u protekloj školskoj godini, a u predstojećoj ćemo ih hrabro nastaviti provoditi odnose se na Cambridge testni centar, kojeg je, nanovo u suradnji s Privatnom jezičnom gimnazijom „Pitagora“ iz Splita, Dubrovačka privatna gimnazija postala jedini i ekskluzivni prestavnik u našem Gradu i županiji.Već protekle školske godine pripremljeni su i odrađeni probni i redoviti PET i KET Cambridge ESOL ispiti za učenike osnovnih škola s područja Dubrovnika – Ivana Gundulića, Lapad, Marina Držića, Marina Getaldića, Antuna Masle i Župa dubrovačka. U predstojećoj školskoj godini, osim KET ispita u navedenim osnovnim školama, djelatnost će se proširiti na još neke gradske i prigradske škole – Mokošica, Cavtat i Gruda. Prvi put će se organizirati tečaj PET stupnja kao i poslovni Cambridge tečaj za odrasle polaznike. Koordinatorica Cambridge programa pri našoj gimnaziji je Leona Ribić.
Nastavljamo kao i prošle školske godine s uspješnim pripremama za ispite državne mature. Te su pripreme besplatne za polaznike privatne gimnazije, a otvorene su i za učenike ostalih dubrovačkih srednjoškolskih ustanova, kojim Grad Dubrovnik sufinancira školarinu.
Početak Cambridge tečajeva engleskog jezika i priprema za državnu maturu iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike – osnovna i viša razina, te fizike planiran je za 11. listopada 2014. godine. Tečajevi engleskog jezika traju 66 nastavnih sati – 4 sata tjedno. Tečajevi priprema za državnu maturu traju 30 nastavnih sati po predmetu – 2 sata tjedno. Nastavnici u Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji svojim učenicima tijekom redovitog radnog tjedna također održavaju dodatne satove priprema za državnu amturu i to iz svih predmeta za koje su naši učenici zainteresirani.
Cjenik tečajeva je kako slijedi:
CAMBRIDGE TEČAJEVI: PET I BUSINESS;
osnovna cijena tečaja je 2500 kn za 66 nastavnih sati (u cijenu nije uključen trošak udžbenika i Cambridge ispita); Ove školske godine, međutim, nudi se promotivna cijena u iznosu od 1600 kn za tečaj (+ udžbenik i ispit). Za redovite učenike Dubrovačke privatne gimnazije ispit je besplatan!
PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU:
jedan predmet: 1600 kn dva predmeta: 3000 kn
tri predmeta: 4000 kn četvrti predm.: gratis
Sve navedene cijene su plative u četiri jednaka obroka ili odjednom uz 5% popusta!
Provedene su tri izuzetno uspješne i kvalitetne terenske nastave:
1. Konavle – u listopadu 2013. godine (Adrenalinski park „Sveta Ana“, Sokol grad u Dubravci); sudionici svi razredi s razrednicima i stručnom službom škole
2. Bosna i Hercegovina – u studenom 2013. godine; (Sarajevo, Počitelj, Mostar) sudionici učenici trećega razreda s razrednikom Mariom Matićem i prof. Ivom Strnad
3. Grad Dubrovnik – povijesna jezgra – u prosincu 2013. godine, s razrednicom Katarinom Capor

Tijekom protekle školske godine uspješno je odrađen projekt: „Daksa – otočić tušnih sjećanja“, (sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika u iznosu od 3000 kn)
Anketnim listićem na početku školske godine 2013./14. , kao i svake godine učenicima naše gimnazije nudi se izbor slobodnih aktivnosti i projekata planiranih Kurikulom na dragovoljnoj  osnovi. Među desetak raznih aktivnosti i projekata ove školske godine ponuđen je i projetk „Daksa – otočić tužnih sjećanja“. Voditelj projekta je ravnatelj škole mr. sc. Tomislav Franušić. Za sudjelovanje u projektu  se prijavilo ukupno dvanaest učenika i to:
I  a  razred:
1. Ana Šikić
2. Tea Kljunak
3. Marko Prižmić
4. Vito Mennea
5. Ana Karla Franić
6. Marija Dabo
III a razred:
1. Ivan Bulaš
2. Jan Tot Horti
3. Maro Knežević
4. Tomislav Šoletić
IV a razred:
1. Mislav Arbulić
2. Andrea Franušić
Prvi susret i dogovor o tijeku projekta održan je 10. listopada 2013. Nazočili su mu svi prijavljeni učenici, a voditelj Franušić im je prezentirao motive, ciljeve i planirane aktivnosti s vremenikom rada na projektu. Učenici su razmotrili i prihvatili predviđeno.
25. listopada 2013. svi učenici s voditeljem aktivno su sudjelovali u komemoraciji povodom obilježavanja godišnjice stradalih na Daksi. Umjesto redovite nastave voditelj je upoznao učenike angažirane u projektu s prethodnim aktivnostima naše škole pri obilježavanjima godišnjice stradanja – bilo sudjelovanjem čitave škole na komemoraciji 2009. godine bilo prigodno izraženim panoima kojima se obilježavaju i drugi važni datumi iz povijesti našega Grada i Domovine.  Potom su svojevrsnom terenskom nastavom učenici sudjelovali u polaganju vijenaca i čitavom programu komemoracije te se na licu mjesta upoznali s činjenicama u vezi tragičnih događaja koje u sklopu projekta počinju obrađivati.
7. studenoga 2013. svi učenici angažirani u projektu s voditeljem posjetili su dubrovačko sjedište Udruge „Daksa 1944/45“. Zahvaljujući ljubaznom angažmanu aktualnog predsjednika Udruge – gospara Mata Račevića, sina jednog od ubijenih na Daksi, postale su nam dostupne informacije i dokumenti o događajima iz prve ruke.  Udruga se isključivo bavi očuvanjem uspomena na žrtve stradale na otoku Daksi, a osnovala ju je rodbina stradalih. Jedino zahvaljujući njima danas možemo argumentirano razgovarati o ovom događaju, jer su se potrudili iz poštovanja prema pobijenim roditeljima i rođacima isposlovati ekshumaciju tijela i njihovu identifikaciju, a potom organizirati i dostojanstven ukop i spomenik nevinim žrtvama. Iako je masakr bio zataškavan kroz desetljeća jugoslavenskog komunističkog režima, niti u slobodnoj i demokratskoj Hrvatskoj nije im bilo lako pronaći način da potpuna istina i povratak osnovnog ljudskog dostojanstva žrtvava i njihovih obitelji kroz rasvjetljivanje cijelog nemilog događaja ugleda svjetlost dana. O tome kao i o mnogim dokumentima iz vremena zločina prezentaciju je održao svjedok i sljednik nemilih događaja gospar Račević, u susretu koje je trajao oko 90 minuta, a nama se činilo da je prohujao za tren… Na rastanku je našoj školi povodom pokretanja ovoga projekta srdačno zahvalio te nam je dao cijeli niz dokumenata koje su naši učenici iščitavali i koristili tijekom trajanja projekta. Među pisanim dokumentima učenicima i školi darovan je i zanimljiv CD s javne tribine održane u Dubrovniku, 22. kolovoza 2012. u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora i Udruge Daksa – koji nam je takđer bio dragocjen izvor informacija i znanja vezanih uz tragični povijesni događaj – temu našega projekta. Učenici su individualno i skupno istraživali i obrađivali pisane materijale, video snimke te eksponate koje čuva udruga „Daksa“  tijekom cijelog projekta. Skupina koja radi na projektu sastajala se s voditeljem u školi  svakog drugog petka, a učenici se se sastajali i obrađivali materijale i van škole vikendom i drugim slobodnim terminima tijekom tjedna
19.prosinca 2013. godine na sastanku pred sam kraj prvog polugodišta i početak božićno-novogodišnjih blagdana iskristalizirale su se i pojedine teme koje su učenici, prema svojim afinitetima, prihvatili detaljnije obraditi za vrijeme praznika. Voditelj projekta im je osigurao materijale potrebne za rad, a učenici su se obvezali napraviti istraživanje i prezentirati ga do feste sv. Vlaha – dana našega Grada,  ujedno i dana Dubrovačke privatne gimanzije.
Teme koje su učenici detaljnije obrađivali su sljedeće:
1. Stanje u Dubrovniku na završetku 2. svjetskog rata – Mislav Arbulić i Andrea Franušić
2. Daksa – stratište i simbol stradanja –  Ana Karla Franić i Marija Dabo
3. Tko su stradali?  – Ivan Bulaš, Jan Tot Horti, Mario Knežević i Tomislav Šoletić
4. Ekshumacija ubijenih i spomen obilježje – Vito Menne i Marko Prižmić
5. Da se nikad ne ponovi….  –  Tea Kljunak i Ana Šikić

Ostale aktivnosti:
Od ostalih planiranih aktivnosti u protekloj školskoj godini valja istaći sudjelovanje na Noći muzeja (učenici drugih i trećih razreda), Božićno druženje 21. prosinca 2013. godine kada je po prvi put održana prigodna priredba i domjenak. Priredbu su prirpemile profesorice Katarina Capor, Iva Strnad; Marija Zadil i Matea Dedić, a u programu su sudjelovali gotovo svi učenici i svi nastavnici.
Sudionici likovne skupine predvođeni profesoricom likovne umjetnosti Lenom Kramarić, samostalno su pripremili ukrase za božićno drvce i prigodno uredili bor, jaslice i okitili školu za Božić
Učenici prvog razreda prigodnim panoom obilježili su na šaljiv način dane karnevala
Učenici trećih i četvrtih razreda pohodili su i Kazalište Marina Držića te gledali predstav vezane za nastavni plan i nprgram iz hrvatskoga jezika: „U agoniji“ i „Braća Karamazovi“.
Naši vjerni suradnici i suodgajatelji – prestavnici Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije, školska liječnica dr. Ćale Mratović te Policijske uprave dubrovačko neretvanske u dogovoru sa stručnom službmom škole i tijekom protekle školske godine održavali su planirana prigodna predavanja učenicima vezanim za zdravstveni i građanski odgoj, sudjelovanje u prevenciji negativnih pojava u društvu i u prometu. Osobito treba istaknuti sudjelovanje naših učenika i profesora na predavanju i tribini o sprečavanju ovisnjosti o teškim drogama koje je održano prvi put na Sveučilištu u Dubrovniku, a drugi put za maturante u prostorima naše škole. Osim kvalificiranih predavača iz navedenih institucija, snažno svjedočanstvo i poruku našim učenicima uputio je bračni par iz našeg Grada koji su prošli sav pakao droge te su poslali nedvomislenu poruku kako su rijetki koji su uspjeli izbjeći dugogodišnji zatvor ili grob.
U suradnji s Veleposlanstvom Izraela u Republici Hrvatskoj kao te osnovnom školom Ivana Gundulića organizirali smo doloazak i zanimljivo predavanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Izraela, kojeg je u veljači 2014. održala konzulica Izraela u Zagrebu.
Kao i svake godine niz visokoškolskih ustanova iz zemlje i inozemstva održali su prezentacije našim maturantima o svojim fakultetima, mogućnostima upisa, studiranja i zapošljavanja u razdoblju od veljače do svibnja 2014. godine – (Sveučilište u Dubrovniku, Američki College u Dubrovniku, Međunarodno sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Mostaru, privatni fakulteti iz Splita i Zagreba, fakulteti iz Švicarske i Norveške…) I naredne školske godine naša vrata ostaju bezuvjetno otvorena za sve prezentacije i pomoć našim učenicima u odabiru budućih fakulteta.
Izuzetno smo zadovoljni suradnjom s Volonterskim centrom u Dubrovniku koji je tijekom travnja i svibnja prošle školske godine u našoj školi upoznao naše učenika s raznim načinima, mogućnostima i svrhom volontiranja i suradnje s njima. Neki su se učenici uključili, a napominjmo da smo nastavili i ove godine dobrovoljne humanitarne akcije usmjerene na Caritas dubrovačke biskupije, vezane uz darivanje potrebnima za vrijeme blagdana, te donacijom starih knjiga na kraju školske godine, što je popraćeno i Caritasovim zahvalnicama. Već je na početku ove školske godine dogovoren nastavak suradnje i edukacije naših učenika za volonterstvo u suradnji s Volonterskim centrom Dubrovnik.
Svakako s ponosom ističemo i veliki broj naših učenika i nastavnika koji su isto tako volonterski sudjelovali u odličnoj organizaciji veličantvenog Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku, u travnju ove godine. Kao pojedinci i kao škola dali smo zapažen obol ovom veličanstvenom događaju, što su zabilježili i lokalni mediji.
Izuzetno smo zadovoljni i nastavkom uspješne suradnje s Europskim domom u Dubrovniku. Osim prigodnih aktivnosti, sudjelovanja u izložbama i obilježavanjima važnih datuma, oraganizirana je i edukacija za učenike prvh i drugih razreda o prednostima, različitostima i vrijednostima članica Europske unije. Obilježena je prigodnim programom i plakatom i prva obljetnica pristupanja naše zemlje u Europsku uniju.
Prigodnim plakatima i angažmanom učenika i nastavnika i ove je godine obilježen Dan dubrovačkih branitelja, Dan Grada i škole- festa svetog Vlaha, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Božić i Uskrs, a o svemu tome postoje pisani tragovi kako učeničkih radova i panoa tako i na web stranicama škole.
Pred početak nove školske godine 2014./15. organizirani su susreti nastavnika, tijekom kojih su razmijenjena iskustva i provedena edukacija za kvalitetniji početak nove školske godine.
U srijedu, 3. rujna profesori Dubrovačke privatne gimnazije proveli su radni dan na središnjem elafitskom otoku Lopudu. Jednodnevno ugodno druženje bila je ujedno prigoda i za razmjenu iskustava. Tema susreta bila je: „Višestruke inteligenicje i individulani pristup svakom učeniku u nastavnom procesu u Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji“. Seminar je organizirao ravnatelj Tomislav Franušić, zahvaljujući susretljivosti ravnateljice OŠ Antuna Masle iz Orašca, područne škole na Lopudu, kao i mjesnih ugostitelja.
Moderator i predavač je bila psihologinja Nikolina Grljević.
Kako definiramo inteligenciju/e, imaju li svi ljudi razvijene sve vrste inteligencija, je li za produktivno funkcioniranje osoba (naših učenika) potreban određeni stupanj razvoja svih vrsta inteligencija? Ima li važnijih i manje važnih oblika za pojedince? Kako u praktičnoj nastavi individualno otkrivati, a potom pomagati u motivaciji, razvoju, usmjeravanju afiniteta, talenata, inteligencija naših učenika? Ovo su bila pitanja na koja su profesori tražili odgovore u ovom jednodnevnom druženju, crpeći inspiraciju iz ljepota kišom okupanog otoka.
Najprije su profesori podijeljeni u tri skupine. Svaka je skupina odgovarala na tematski upitnik, izabravši tajnika koji je trebao sažeti ideje iznesene u svojoj skupini. Nakon pauze za ručak, tajnici skupina su odgovarali na pitanja, a moderatorica i predavačica Nikolina Grljević je komentirala njihove odgovore oslanjajući se na znanstvena dostignuća psihologije, te potcrtala, u živoj i zanimljivoj raspravi, važne točke i sve mogućnosti koje nam u novoj školskoj godini pruža individualni pristup. Dogovoreni su konkretni koraci – satovi podučavnja o učenju, redoviti tjedni sastanci nastavničkog vijeća s ciljem praćenja odgojno obrazovnog rada svakog pojedinog učenika i poduzimanja koraka u otkrivanju i potsicanju njemu potrebnih mjera za kvalitetniji rad i napredak.Također je naglašena potreba jasnog i redovitog izvještavanja učenika i roditelja o koracima koje treba poduzimati za uspješno učenje i napredovanje svakog učenika, sukladno njegovim  interesima i afintietima, kao i neophodno savladavanje elementarnih znanja i iz onih gimnazisjkih premeta i područja koji su pojednom učeniku manje zanimljivi ili „važni“. To zahtijeva trajan i revan angažman svakoga nastavnika, a poglavito razrednika i psihologinje, uz zadavnaje jasnih standarda i pravila, koji po općoj ocjeni nastavnika DPG- a ne može biti shvaćen po principu: „malo davati, malo tražiti“, već naprotiv, poštivajući individualne sposobnosti – svakom našem učeniku „maksimalno davati i maksimalno tražiti.“
Svrha susreta, da se na samom početku nove školske godine potcrta temeljni postutlat djelovanja naše gimanzije – individualni pristup – postignuta je te kroz dogovor nekih konkretnih koraka i zajedničkih nazivnika s optimizmom možemo nastaviti s uspješnim djelovanjem naše gimnazije.
U petak, 5. rujna 2014. nastavnici Dubrovačke privatne gimanzije imali su još jedan intenzivan dan priprema za novu školsku godinu. Gospodin Ognjen Sremac iz Zagreba prezentirao je našim profesorima upotrebu novih uređaja iPad te primjenu izvornog hrvatskog proizvoda, tj. aplikacije „Tesla“ kao dodatne vrijednosti u nastavnom procesu. Ova najsuvremenija tehnologija osobito služi za efikasniju nastavu na satu, ali i za primjenu u slučaju nemogućnosti sudjelovanja na nastavi uslijed opravdanog izostanka, na način da će učenici istovremeno moći pratiti nastavne sadržaje na bilo koje mjestu. Aplikacija podrazumijeva i postupno uvođenje e – dnevnika u privatnu gimnaziju. Značajna sredstva, tijekom ljetnih praznika, uložena su u kvalitetniju mrežu, a edukacija se nastavlja.