EPIDEMIOLOŠKE MJERE VEZANE UZ POČETAK I TIJEK ŠKOLSKE GODINE 2020./21. U DUBROVAČKOJ PRIVATNOJ GIMNAZIJI

Sukladno objavljenim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  ravnatelj/osnivač Dubrovačke privatne gimnazije dužan je donijeti preporuke i odluke vezane uz organizaciju i provođenje redovite i sigurne nastave u našoj ustanovi.

 1. U školu NE SMIJU DOLAZITI učenici, nastavnici, ostali djelatnici ili suradnici koji imaju bilo kakve simptome zaraznih bolesti: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj njuha i okusa, glavobolje, proljev ili povraćanje. Temperaturu su učenici obvezni izmjeriti doma, prije dolaska u školu.
 2. U školu NE SMIJU DOLAZITI osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije ili koji sumnjaju da su bili u kontaktu sa zaraženim osobama.
 3. U školi se OBVEZNO OSIGURAVA FIZIČKA UDALJENOST između klupa i učenika. To podrazumijeva sljedeće: 
  1. U svakoj klupi sjedi samo jedan učenik, osim ukoliko su članovi istog kućanstva (braća i sestre).
  2. Razmak između učenika mora biti 2 m. Ukoliko je ovaj uvjet zadovoljen, učenici na satovima mogu biti bez maske.
  3. Ukoliko nije moguće u razredu osigurati gore propisan razmak, učenici prate nastavu s maskama.  U principu nastava bez maski će biti moguća u svakoj učionici u kojoj na jednom nastavnom satu ne bude više od 15 učenika, odnosno 16 ukoliko zajedno sjede braća.
  4. Učenici MORAJU uvijek sjediti na istom mjestu u učionici i boraviti UVIJEK I ISKLJUČIVO u istoj prostoriji (razredu).
  5. Na ulazu u školu OBVEZNA je dezinfekcija ruku.
  6. Nastava se odvija u dvije smjene. Satovi traju 40 minuta. U jutarnjoj smjeni maksimalni broj sati je 6 + predsat, a u popodnevnoj 7 sati (bez predsata). Između svake smjene škola se čisti i dezinficira.
  7. Za vrijeme malog odmora učionice se PROZRAČUJU. Učenici ostaju na svojim mjestima i ne izlaze iz učionica. Za vrijeme velikog odmora, UČENICI OBAVEZNO NAPUŠTAJU UČIONICE I ZGRADU  da se učionica potpuno provjetri, a po potrebi i dezinficira. Ukoliko učenici koriste sanitarne čvorove treba obratiti pozornost da u jednom sanitarnom čvoru ne smije biti istovremeno više od dvoje učenika. 
 4.  Izborni predmeti (drugi strani jezici, vjeronauk i etika) djelomično se izvode online. 
 5.  Sukladno preporuci MZO vezanoj uz izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe , osobe iz rizičnih skupina, potrebno je pojedinačno razmotriti svaku situaciju (roditelji, razrednici, ravnatelj), a konačnu odluku o privremenom ili trajnijem ne dolaženju na nastavu u razred donosi isključivo liječnik školske medicine, uz čiju će se dijagnozu i potvrdu (sukladno pravilima liječničke struke), organizirati online nastava za rizične učenike.
 6. Predmeti nastavnika koji spadaju u bilo koji oblik osjetljivih ili  rizičnih skupina također se uz potvrdu liječnika i odobrenje ravnatelja, mogu izvoditi djelomično ili potpuno online, o čemu će učenici i roditelji biti obaviješteni  po primitku rasporeda sati. Zasad se radi o geografiji, francuskom jeziku i povijesti umjetnosti. U tom smislu rasporedom sati osigurat će se četiri nastavna dana tjedno u školi te jedan nastavni dan u tjednu – virtualno (online), čime kombiniramo A i B model nastave u datim okolnostima.
 7. Informacije, roditeljski sastanci i kontakti s roditeljima do daljnjega bit će isključivo telefonom, viberom ili drugom online komunikacijom.
 8. Učenici i djelatnici koji se ne budu pridržavali preporuka i mjera bit će upozoreni, a ukoliko i nakon upozorenja budu dovodili u rizik osobno zdravlje i zdravlje ostalih sudionika u nastavnom procesu, bit će poduzete zakonom propisane pedagoške mjere.

Ove preporuke i mjere stupaju na snagu prvim nastavnim danom školske godine 2020./21. –  7. rujna 2020. i podložne su promjenama i nadopunama, ovisno o razvoju situacije, a o čemu će učenici, roditelji, nastavnici i suradnici biti pravovremeno obaviješteni.

U Dubrovniku, 1. rujna 2020. 

Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Franušić, prof.

zuta zastavica

Možda će Vas zanimati

upitnici
Imate li pitanje za nas?
obavezno
obavezno
obavezno
informadur
multikey
agencija za odgoj i obrazovanje
erasmus+
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja