NATJEČAJI

NATJEČAJI

POZIV ZA MATURALNO PUTOVANJE

POZIV ZA MATURALNO PUTOVANJE

NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnatelj Dubrovačke private gimnazije, Sustjepanska 4, Dubrovnik, raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto: nastavnik povijesti na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)- 1 izvršitelj Uvjeti: a) VSS,…

JAVNI POZIV: POMOĆNICI U NASTAVI

JAVNI POZIV: POMOĆNICI U NASTAVI

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA