Natječaj

Dubrovačka privatna gimnazija, Sustjepanska 4 iz Dubrovnika raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prijam djelatnika  u radni odnos

1.profesor likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme
(5 sati nastave tjedno do 30.lipnja 2013.)
2. administrativni tajnik         –  1   izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
(do 30. lipnja 2013.)

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi nastavnika srednjih škola za prof. likovne umjetnosti, a VSS ekonomskog smjera za administrativnog tajnika
Uz ponudu (molba sa životopisom) kandidati su dužni dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), domovnicu, rodni list i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se dostavljaju na adresu Dubrovačke privatne gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja ili elektronskim putem na www.pg-dubrovnik.net

U Dubrovniku, 4. siječnja 2013.

Comments are closed.