Raspored dopunske nastave za vrijeme zimskih praznika

HRVATSKI JEZIK – SILVIJA POPOVIĆ:

  1. razred

četvrtak,          10. siječnja 9,00 do 10,30

petak,              11. siječnja 9,00 do 10,30

 

2. razred

četvrtak,          10. siječnja 11,00 do 12,30

petak,              11. siječnja 11,00 do 12,30

 

3. razred

četvrtak,          10. siječnja 8,00 do 9,00

petak,              11. siječnja 8,00 do 9,00

 

 

ENGLESKI JEZIK – IVA STRNAD:

 

  1. razred

četvrtak,          10. siječnja 11,00 do 12,30

petak,              11. siječnja 11,00 do 12,30

2. i  3.  razred

četvrtak,          10. siječnja 9,00 do 10,30

petak,              11. siječnja 9,00 do 10, 30

 

 

MATEMATIKA -MARIO PUŠKARIĆ

 

1. i 2. razred

srijeda,            9. siječnja 9,00 do 11,30

četvrtak,          10. siječnja  9,00 do 10,30

 

3. i 4. razred

srijeda,            9. siječnja    11,30 do 13,00

četvrtak,          10. siječnja  11,30 do  13,00

 

FIZIKA – IVANKA  RADELJ

 

3. razred

utorak,            8. siječnja 8,00 do 10,00

 

 

TALIJANSKI JEZIK – TOMISLAV FRANUŠIĆ

2. 3. i 4. razred

 

srijeda,            9. siječnja 9,00 do 11,00

Comments are closed.