OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

NATJEČAJI

NATJEČAJI

POZIV ZA MATURALNO PUTOVANJE

POZIV ZA MATURALNO PUTOVANJE

NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnatelj Dubrovačke private gimnazije, Sustjepanska 4, Dubrovnik, raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto: nastavnik povijesti na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)- 1 izvršitelj Uvjeti: a) VSS,…

JAVNI POZIV: POMOĆNICI U NASTAVI

JAVNI POZIV: POMOĆNICI U NASTAVI